• Müşteri Paneli Girişi
HİZMETLERİMİZ

Posa Temizliği

Faaliyette bulunan otel restoran, alışveriş merkezi ve yemek üretim şirketleri vb, faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşların mutfak bölümünde oluşan söz konusu atıksuların yağ tutucu sisteminden ayrılan sıvı ve tortu halindeki atıkların, Sıfır Atık Yönetmeliğine uygun olarak enerji kazanımının yapılması için "20 01 08- Biyolojik olarak bozunabilir mutfak ve kantin atıkları" atık kodu ile Biyometanizasyon/Biyogaz lisans konulu atığınızı bize güvenle verebilirsiniz.

Yağ Tutucu Posa Atıkları

Yağ tutucular, kullanılmış kızartmalık yağların, bulaşık yıkanması veya yağın lavabodan doğrudan dökülmesiyle kanalizasyon sistemine vereceği zararların önlenmesi veya arıtımları sırasında arıtma tesisinin işletim maliyetlerinin azaltılmasına yönelik olarak atık sudaki yağın fiziksel yöntemler ile uzaklaştırılması amacıyla kurulan yağ ayırma birimleri olup oteller, konaklama tesisleri, hastaneler, lokantalar vb. işletmelerin mutfaklarından kaynaklanan yağların tutulmasında kullanılan yağ tutucularda oluşan posalar için Atık Yönetimi Yönetmeliği'nin Ek-4 atık listesinde yer alan "20 01 08-biyolojik olarak bozunabilir mutfak ve kantin atıkları" atık kodunun kullanılması uygun görülmektedir. "20 01 08- Biyolojik olarak bozunabilir mutfak ve kantin atıkları" atık kodu 10.10.2015 tarihli ve 29498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Mekanik Ayırma, Biyokurutma Ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliğinin Ek-1A'sında yer almakta olup çevre lisanslı tesislerde değerlendirilebilir.

Mutfaklardan kaynaklanan yağların tutulmasında kullanılan yağ tutucularda oluşan posalardaki genel muhteviyatın %40-50 su, %30-40 katı madde, %10-20 civarında bitkisel atık yağ ve yıkamadan kaynaklı deterjan vb. olması nedeni ile bu atıklar bitkisel atık yağ olarak değerlendirilmemektedir.