Bitkisel Atık Yağların Çevresel Etkileri - Habitat Geri Dönüşüm - Atık Yağ Bloğu

Bitkisel Atık Yağların Çevresel Etkileri

Atık yağlar ekotoksik özelliğe sahiptir. Çevreyi kirletmekte ve bulunduğu ortamda yaşayan canlılara
zarar vermektedir. Yeraltı sularını kirletmekte, sualtı canlı varlıklarını etkilemekte, kanalizasyon sistemlerinde ve atık su arıtma tesislerinde tıkanıklıklara ve kirlilik yükünün artmasına neden olarak işletim ve bakım maliyetini arttırmakta, toprağa döküldüğünde kirlenmelere neden olmaktadır
Yapılan araştırmalarda atık su kirliliğinin %25’ini kullanılmış bitkisel ve hayvansal yağların
oluşturduğu bulunmuştur. Arıtılmayan atık suların içindeki bitkisel ve hayvansal atık yağlar, denizlere,
göllere ve akarsulara ulaştığında suyun kirlenmesi ve sudaki oksijenin azalması sonucu;
başta balıklar olmak üzere ortamdaki diğer canlılar üzerinde büyük tahribata yol açmaktadır. Ayrıca atık bitkisel yağlar özgül ağırlıkları nedeniyle su yüzeyini bir film tabakası gibi
kaplamakta ve oksijen transferini önleyerek su altı canlı varlığını olumsuz yönde etkilemektedir.

Yorum Yap:

Your email address will not be published.

Site Footer